AGSS - Monitoring vlivu na životní prostředí

Reference

Finanční objem námi provedených ekologických zakázek do konce roku 2014 přesáhl 100 miliónů Kč. Ročně provádíme průzkumné, supervizní či monitorovací práce různého charakteru na několika desítkách lokalit. Výběr významnějších zakázek z posledních let je uveden v následujícím tabelárním přehledu:

Druh zakázky Lokalita Období
supervize sanace Alfa Plastik a.s., Bruntál 2009 – 2017
supervize sanace Polygon BC s.r.o. (bývalé ČKD Elektrotechnika, Praha 9) 2010 – 2015
supervize a oponentura AAR skládka Chabařovice 2014 – 2015
supervize sanace Walter a.s., Praha 5 2010 – 2015
aktualizovaná analýza rizika Spolana a.s. (SAE, část areálu) 2015
analýza rizika Deponie výkopových zemin, Praha 4 – Michle 2014
aktualizovaná analýza rizika Spolana a.s. (část areálu) 2014
aktualizovaná analýza rizika Loana s.p. Holešov 2013
monitoring sanace Karbox, Hořice v Podkrkonoší 2010 – 2013
analýza rizika skládka „Mikov“ Mikulášovice 2012
analýza rizika skládka „Papírna“ Česká Kamenice 2012
analýza rizika skládka „U mostu“ Skalice u České Lípy 2012
supervize sanace RWE Transgas a.s. (6 dílčích lokalit NET4GAS, s.r.o. a Gas Storage, s.r.o.) 2007 – 2012
monitoring a supervize sanace Skládka TKO Dalov 2008 – 2011
aktualizovaná analýza rizika Dřevařské závody, Vysoké Veselí 2010 – 2011
aktualizace Metod. pokynu MP MŽP pro průzkum a analýzu rizik kontaminovaných lokalit 2010
supervize sanace Jihočeská plynárenská a.s. České Budějovice 2007 – 2010
aktualizovaná analýza rizika Nová Ves, čerpací stanice PHM Benzina 2008 – 2009
analýza rizika PAL International Praha Kbely 2007