AGSS - Monitoring vlivu na životní prostředí

Zpracované projekty

V následujícím textu uvádíme orientační přehled dalších vybraných zakázek, které naše společnost v minulosti realizovala. Investorem těchto prací zpravidla bylo Ministerstvo financí ČR (do roku 2005 Fond národního majetku ČR – FNM ČR), případně Ministerstvo životního prostředí (vojenské prostory):

 • Čerpací stanice PHM Benzina, s.r.o., supervize analýz rizika (lokality Příbram Nová Hospoda a Brodská, Františkovy Lázně, Toužim, Jičín, Svoboda nad Úpou, Neratovice, Čelákovice, Telč, Moravské Budějovice);
 • TRW Volant, a.s. (supervize sanace průmyslového areálu);
 • Alfaplastik Bruntál, a.s. (supervize sanace průmyslového areálu);
 • VAP Starý Rokytník (supervize sanace veterinárního asanačního prostoru);
 • Zásobárna Nymburk, s.r.o. (supervize sanace průmyslového areálu);
 • Chemické závody Sokolov a.s. (oponentní posudek analýzy rizika);
 • Eastman Sokolov, a.s. (doprůzkum a prováděcí projekt sanace);
 • PAL International, Praha Kbely (aktualizace analýzy rizika);
 • Autopříslušenství Hajnice s.r.o. (analýza rizika včetně návrhu sanačních prací);
 • areál bývalého Distribučního skladu paliv, Benzina, a.s., Havířov – Prostřední Suchá (analýza rizika včetně návrhu sanačních prací);
 • areály čerpacích stanic Benzina, a.s. v Kyjově a Uherském Brodě (analýza rizika);
 • Tom service, s.r.o., opravy a údržba autobusů, provozovny Holice v Čechách, Nové Město nad Metují, Moravany (analýzy rizika včetně návrhu sanačních prací);
 • Mikov Mikulášovice a.s., bývalé závody 03 a 11 (analýzy rizika včetně návrhu sanačních prací)
 • areál Jihočeské plynárenské a.s. České Budějovice (doplněk analýzy rizika včetně návrhu sanačních prací);
 • areál Jihočeské plynárenské a.s. České Budějovice (supervize sanačních prací);
 • areály Severomoravské plynárenské a.s.: Ostrava, Český Těšín, Frýdek – Místek, Havířov, Bílovec, Lipník n. B., Jeseník, Šumperk, Javorník, vyřazené trasy potrubních řadů koksárenského plynu v oblasti Ostrava – Karviná (analýza rizika včetně návrhu sanačních prací);
 • areály Středočeské plynárenské a.s.: Mladá Boleslav; Nymburk; Český Brod; Kolín; Čáslav (ekologický audit);
 • areály Pražské plynárenské a.s.: Praha – Michle a Praha – Podvinný mlýn (ekologický audit, analýza rizika včetně návrhu sanačních prací);
 • areály Severočeské plynárenské a.s.: Ústí n. L. – Úžín 1, Úžín 2, Předlice; Rumburk; Děčín; Teplice; Duchcov; Kokonín; Liberec; Chomutov; Žatec; Jablonec n. N.; Roudnice n. L. (spolupráce při ekologickém auditu, analýza rizika) a dále lokality sousedící s areály SČP a.s.: Děčín – areál bývalých jatek, Předlice – bývalá chemická čistírna a prádelna, Liberec – Dopravní podniky města Liberce a.s. (doplňky analýz rizika SČP a.s.);
 • areály Západočeské plynárenské a.s.: Plzeň, Karlovy Vary, Františkovy Lázně, Cheb, Aš, Rokycany, Klatovy, Kraslice (oponentní posudek analýzy rizika);
 • areály Respo s.r.o. (zemědělská výroba): Tachov, Vítkov, Kočov, Dolní Jadruž, Lom u Tachova 1 a 2, Brod nad Tichou 1 a 2, Chodová Planá, Nahý Újezdec (analýzy rizika);
 • Kozly (u České Lípy), skládka TKO (analýza rizika včetně návrhu sanačních prací);
 • VVP Boletice  (ekologické posouzení vojenského výcvikového prostoru včetně návrhu sanačních prací);
 • Mladá – bývalý vojenský újezd (monitoring zbytkové staré ekologické zátěže a inventarizace průzkumných vrtů);
 • Letiště Boží Dar u Milovic (dlouhodobá supervize sanace letiště, studie proveditelnosti sanace dílčí lokality Čistírna);
 • Ralsko – bývalý vojenský újezd (zpracování databáze monitoringu zbytkové ekologické zátěže a inventarizace průzkumných vrtů);
 • Ralsko – bývalý vojenský újezd, dílčí části: Vrchbělá, Kuřivody, Jezová (ekologické audity)