Analýzy rizik a průzkumy kontaminace lokalit

Analýzy rizik

  • Zpracování analýzy rizik dle metodického pokynu MŽP
  • Průzkum a monitoring kontaminovaných lokalit
  • Příprava projektové dokumentace pro výběrová řízení na zhotovitele průzkumů či analýz rizik
  • Oponentury výsledků průzkumných prací a analýz rizik