AGSS - Monitoring vlivu na životní prostředí

Analýzy vzdušnin a plynů, atmogeochemie

  • Analýzy obsahu škodlivin v půdním vzduchu
  • Terénní měření skladby skládkových plynů dle ČSN 83 8034
  • Monitoring pracovního prostředí dle NV č. 361/2007
  • Monitoring limitních koncentrací chemických ukazatelů ve vnitřním prostředí staveb dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 6/2003 Sb.
  • Měření obsahu těkavých látek na výstupech z technologií
  • Analýzy provádíme přenosnými detektory plynů, pomocí sorpčních nebo detekčních trubiček (SKC, GASTEC)