AGSS - Monitoring vlivu na životní prostředí

O nás

AGSS (Atmogeologický servis Slavík) byla založena v roce 1990 jako nezávislá konzultační firma specializovaná na řešení nestandardních úkolů geochemického průzkumu, respektive na aplikace atmogeochemických a geofyzikálních metod na problematických lokalitách – ve vojenských prostorech Sovětské armády či v průmyslových a hustě zastavěných zónách.

V roce 1994 byla AGSS (Monitoring vlivů na životní prostředí) převedena na společnost s ručením omezeným – již s kompletní nabídkou projektování, provádění a vyhodnocování všech základních geologicko – ekologických prací. Od roku 1996 působí AGSS jako supervizní organizace Ministerstva financí (dříve Fondu národního majetku),

Ministerstva životního prostředí, Pozemkového fondu a soukromých investorů v oblasti nápravy starých ekologických zátěží a podílí se na přípravě komplexního metodického zabezpečení procesu eliminace ekologických škod či integrované prevence. Jádro firmy tvoří odborní řešitelé a technici s mnoholetou praxí ve státní geologické službě, mj. i se zkušenostmi s realizací projektů v zahraničí (Alžírsko, Bosna a Hercegovina, Finsko, Indie, Kanada, Kosovo, Libye, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Mongolsko, Palestina, Rakousko, Slovensko, Tanzanie, Velká Británie, Vietnam…). Naším závazkem je poskytovat zákazníkům vysoce odborné, spolehlivé a flexibilní služby.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat