AGSS - Monitoring vlivu na životní prostředí

Sondážní a vrtné práce

  • Hloubení bezjádrových sond pro odběry půdního vzduchu
  • Vrtání úzkoprofilových jádrových sond pomocí zarážených jádrovek do průměru 100 mm pro odběry vzorků zemin
  • Zhotovení piezometrických sond od průměru 35 mm pro měření hladin podzemních vod
  • Plynometrické etážové sondy
  • Zajištění a geologický dozor vrtných prací