AGSS - Monitoring vlivu na životní prostředí

Odběry vzorků

  • Certifikované odběry vzorků přírodnin (zemin, podzemních a povrchových vod, odpadů a stavebních konstrukcí)
  • Držitelé certifikátu manažer vzorkování podzemních vod a manažer vzorkování odpadů
  • Měření fyzikálně-chemických parametrů podzemních vod – pH, redox potenciálu, vodivosti, teploty a rozpuštěného kyslíku – přímo ve vrtu (do hloubky 20 m)
  • Návrhy a realizace plánů vzorkování
  • Vývoj a konstrukce speciálních technik a nástrojů pro vzorkování