Příprava metodického zázemí

  • Koordinace přípravy metodických pokynů MŽP pro průzkum a analýzu rizik kontaminovaných lokalit (2005, aktualizace 2010) (PDF)
  • Metodický pokyn MŽP Indikátory znečištění (2011) (PDF)
  • Příprava dalších metodických materiálů pro proces odstraňování ekologických zátěží, například atmogeochemie, supervize sanačních prací,  publikace MŽP a UNDP „Environmental Hot Spot Remediation – The Czech Experience“. (PDF)
  • Školící aktivity v oblasti ochrany životního prostředí

Dokumenty ke stažení